#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 100 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ ปัทมะ
2.เด็กหญิง สุจิตราพร โปริสา
3.เด็กหญิง พัชรธิดา กิ่งเเก้ว
4.เด็กหญิง เนตรียา สุขอ้วน
5.เด็กหญิง อรัญญา พรหมเสนา
6.เด็กหญิง วัลภา ทิพย์โพธิ์
1.นาง ชิลาลักษ์ นามวงศ์
2.นาง เกษร วงษาบุตร
3.นาง เอมอร นนทา
2 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 0 - -
1.เด็กหญิง อัมพิกา โทพันธ์
2.เด็กหญิง อุษามณี ดอกดวง
3.เด็กหญิง วศินี โคตวงค์
4.เด็กหญิง กัลยาณี ที่พัก
5.เด็กหญิง เกวลิน แดงชาติ
6.เด็กหญิง นันทกานต์ นันทะนนท์
1.นาง ประภาพรรณ เบิกบาน
2.นางสาว นุชจรัตน์ ดาลัย
3.นางสาว นวลจันทร์ บุตรโท

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com