#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 94 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง พริกรรณ์ พรหมนิ่ม
2.เด็กหญิง รัติกานต์ โพธิ์ศรี
3.เด็กชาย กิตติ กองทอง
1.นาง เพียงพิศ พันธ์อ่อน
2.นาง สมคิด จำเริญสุข
2 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 92 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง พิยดา โพธิพันธ์
2.เด็กหญิง ชลธิชา ชูสวัสดิ์
3.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ มุจรินทร์
1.นาง กุสุมา รอดดี
3 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 75 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กหญิง อัจฉรีย์ อุ่นใจ
2.เด็กหญิง จุฑามาศ จอมชู
3.เด็กหญิง นุศรา กุลหอม
1.นาง สันทนา ชมภูวิเศษ
2.นาง วรรณี แสนลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com