เมนูรายการหลัก
สรุปรายการแข่งขัน
ข้อมูลผู้ใช้ สถานที่ คู่มือ
การนำเสนอผลแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
 • จำนวนโรงเรียน 21
 • จำนวนกลุ่มโรงเรียน 1
 • จำนวนทีม 494
 • จำนวนนักเรียน 1,005
 • จำนวนผู้ฝึกสอน 677
 • จำนวนกรรมการ 510
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน 1,682
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน+กรรมการ 2,192
 • ประกาศผลแล้ว
 • จำนวน 264 / 264 (100.00%)
ตารางการแข่งขัน
สรุปการแข่งขันรายวัน
เกณฑ์การแข่งขัน

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 3
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 5
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 111
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 111
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 6096
 • เริ่มนับ 11 มิถุนายน 2559
 • IP:3.232.96.22
FaceBook
ข่าวประชาสัมพันธ์


:9 ตุลาคม 2559

:9 ตุลาคม 2559

:9 ตุลาคม 2559

:6 ตุลาคม 2559

:27 กันยายน 2559

:19 กันยายน 2559

สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 54 0 0 54
2 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 47 7 0 61
3 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 45 7 2 61
4 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 33 6 3 48
5 โรงเรียนบ้านสว่าง 18 9 1 29
6 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 16 6 3 31
7 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 14 4 0 20
8 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 13 2 3 21
9 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 9 8 1 21
10 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 8 6 3 22
11 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) 8 6 1 17
12 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 8 0 0 9
13 โรงเรียนบ้านกระบี่ 7 2 3 13
14 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 6 5 0 16
15 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 6 3 1 11
16 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 6 1 0 8
17 โรงเรียนบ้านขนา 5 2 2 15
18 โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 5 3 2 13
19 โรงเรียนบ้านขะยูง 4 2 0 7
20 โรงเรียนบ้านแก 3 4 1 9
21 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 3 4 1 8
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 54 54
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
54
2 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 61 47
87.04%
7
12.96%
0
0.00%
54
3 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 61 45
83.33%
7
12.96%
2
3.70%
54
4 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 48 33
78.57%
6
14.29%
3
7.14%
42
5 โรงเรียนบ้านสว่าง 29 18
64.29%
9
32.14%
1
3.57%
28
6 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 31 16
64.00%
6
24.00%
3
12.00%
25
7 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 20 14
77.78%
4
22.22%
0
0.00%
18
8 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 21 13
72.22%
2
11.11%
3
16.67%
18
9 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 21 9
50.00%
8
44.44%
1
5.56%
18
10 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 22 8
47.06%
6
35.29%
3
17.65%
17
11 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) 17 8
53.33%
6
40.00%
1
6.67%
15
12 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 9 8
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
8
13 โรงเรียนบ้านกระบี่ 13 7
58.33%
2
16.67%
3
25.00%
12
14 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 16 6
54.55%
5
45.45%
0
0.00%
11
15 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 11 6
60.00%
3
30.00%
1
10.00%
10
16 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 8 6
85.71%
1
14.29%
0
0.00%
7
17 โรงเรียนบ้านขนา 15 5
55.56%
2
22.22%
2
22.22%
9
18 โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 13 5
50.00%
3
30.00%
2
20.00%
10
19 โรงเรียนบ้านขะยูง 7 4
66.67%
2
33.33%
0
0.00%
6
20 โรงเรียนบ้านแก 9 3
37.50%
4
50.00%
1
12.50%
8
21 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 8 3
37.50%
4
50.00%
1
12.50%
8


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com